Archiwa

Instytut POLONIKA dba o polskie nagrobki w Helsinkach

0
W listopadzie szczególną pamięcią i opieką otaczamy groby naszych najbliższych. Jest to również miesiąc poświęcony wspomnieniom o tych zmarłych, których kręte ścieżki historii zawiodły...

Dariusz Żybort: Trzeba było czasu, by Litwini uznali cmentarz na Rossie za swój

0
Są na Rossie groby litewskiego patriarchy niepodległościowego Jonasa Basanavičiusa, poety i dramatopisarza Liudasa Giry, byłego burmistrza Kowna Jonasa Vileišisa, ale większość grobów to są...

Zapomniane polsko-inflanckie nekropolie

0
Początek listopada w Polsce to dni tłumnego odwiedzania grobów przodków. Inflanty Polskie już nie istnieją, nazwa ta odnosi się dziś jedynie do krainy historycznej,...

Pamięć ludzka jest krucha… Dawne cmentarze ewangelickie w Wilnie

0
Sprawa cmentarzy ewangelickich w Wilnie jest wciąż sferą badań naukowych, co cieszy, gdyż kwerendy archiwalne i podejmowanie dysput ciągle mogą wnieść coś nowego do...

Stare cmentarze Lipawy

0
W losach najstarszych cmentarzy Lipawy niczym w soczewce skupiają się dzieje tego kurlandzkiego miasta – od niespektakularnych początków w późnych wiekach średnich poprzez dynamiczny...

Wiktor Zapolski: Cmentarz Bernardyński wypiękniał przed Wszystkimi Świętymi

0
W ubiegły czwartek kilkunastu miłośników starego Wilna z grupy facebookowej "Wilno" skrzyknęło się i postanowiło posprzątać Cmentarz Bernardyński (Bernardinų kapinės). To ważne miejsce dla...

Nie tylko Cmentarz Centralny. Szczecińskie nekropolie

0
Oprócz słynnego Cmentarza Centralnego w Szczecinie mamy mnóstwo poniemieckich cmentarzy, o których mało kto wie, nawet rodowici szczecinianie. Jest ich co najmniej 80. Skąd...

Bogactwo językowe łotewskich cmentarzy

2
Południowo-wschodnia Łotwa należy do jednych z najbardziej zróżnicowanych narodowościowo, wyznaniowo i kulturowo regionów Europy. Mieszkają tutaj Łotysze, Łatgalczycy, Polacy, Rosjanie, Białorusi, Cyganie, Żydzi i...

Mrągowski cmentarz ewangelicki

0
Zdewastowane groby, rozkradzione przez złomiarzy ogrodzenie, ścieżki prowadzące przez środek mogiły, pseudoalejki wybrukowane kapslami po piwie i góra śmieci. Tak wygląda zabytkowy cmentarz ewangelicki...

Stary cmentarz w Szawlach na Żmudzi

0
Stary cmentarz w Szawlach na Żmudzi ze wszech miar wart jest odwiedzenia i lepszego poznania, a to zarówno z uwagi na rangę miasta, w...